Жастарға арналған жеңілдетілген кредиттер!!!

 

Несие бизнесті бастау немесе кеңейту үшін беріледі.

🔹Жылдық мөлшерлемесі- 2,5%.
🔹Микрокредит мөлшері — 5 млн. теңгеге дейін.
🔹Бизнес түрлеріне ешқандай шектеулер жоқ.
🔹Микрокредиттің ең ұзақ мерзімі-5 жылға дейін (кез келген мақсатқа), мал шаруашылығы саласындағы жобалар үшін -7 жылға дейін.
🔹Несиелеу мерзімінің 1/3 бөлігі-жеңілдікті кезең, яғни өтеу осы кезеңнен кейін басталады.
🔹Міндетті шарт-кепілдің болуы. Кепіл ретінде жылжымалы (арнайы техника) және жылжымайтын мүлік қабылданады. Кепілдеріңіз болмаса кепіл берушіні (ата-аналарын, туыстарын және т.б.) тартуға болады.

Сіз аймағыңыздағы @agrocredit_kz филиалдарына немесе 5353 call орталығына хабарласуыңыз керек! Сілтеме комментарийде ⤵️

🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦

📢 Льготные Микрокредиты для молодежи!

Кредит дается для начала или расширения бизнеса!

🔹Ставка – 2,5% годовых!
🔹Размер микрокредита — до 5 млн тенге!
🔹Ограничений по видам бизнеса нет!
🔹Максимальный срок участия – до 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства).
🔹1/3 от срока кредитования – каникулы, то есть погашение начнется после этого периода!
🔹Обязательное условие – залог! В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Обращаться необходимо в филиалы @agrocredit_kz в вашем регионе или в call центр 5353! Ссылка в комментариях ⤵️

@enbekgovkz